Nyttige lenker

Kunnskapsdepartementet. : http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd.html?id=586

Foreldreutvalget for barnehager:  http://www.fubhg.no/   

Utdanningsdirektoratet : http://www.udir.no/Barnehage/

 

http://www.nullmobbing.no/

Velkommen til barnehagen, brosjyre for foreldre