Om barnehagene

Varden barnehage ligger på toppen av Vardeåsen nær knyttet til skogen med gode tur muligheter og naturopplevelser. Skogen blir flittig benyttet flere ganger i uken til både korte og lenger turer. Solhaug barnehage ligger på Brånåsen, her er også turområde og naturen i gangavstand til barnehagen. I våre barnehager er vi mye ute på tur i næromådene, vi utforsker, søker opplevelser og bruker nærområdet aktivt.

Velkommen til Solhaug og Varden barnehage.

Romerike barnehage SA driver to private 4 avdelings barnehager i Skedsmo kommune. Våre barnehager er andelsbarnehager eiet av foreldre/andelhavere .

Våre barnehager er inndelt i avdelinger dvs.små enheter der det er fra 9 til 18 barn på hver avdeling. Avdelingen har 3 ansatte.
Varden barnehage ligger på toppen av Vardeåsen nær knyttet til natur med gode tur muligheter og naturopplevelser. Skogen blir flittig benytte flere ganger i uke til både korte og lenger turer.
Solhaug barnehage ligger på Brånåsen, her er også turområde og natur i gangavstand til barnehagen. I våre barnehager er vi svært mye ute på tur i næromådene.
I Solhaug og Varden barnehager er det to småbarnsavdelinger (1-2,5 år) med 9 barn og tre ansatte, videre har vi fire avdelinger med barn 15 barn i alderen 1-5 år og to avdelinger med 18 barn fra 3-5 år. Alle avdelinger har utdannede pedagogiske ledere og to assistenter/fagarbeidere. Vi har felles daglig leder og en nestleder på hver barnehage.

Vi legger vekt på at barna hos oss skal oppleve trygghet, trivsel, omsorg og utvikling i en positiv hverdag. Solhaug og Varden skal ha trygge barn og voksne i et positivt samspill preget av glede og humor hvor barnet alltid er i fokus.
Hverdagen i barnehagene skal preges av at barn er aktive, kompetent og ressurssterke individ.

Hos oss får barna varmlunsj 4 dager i uken, frukt hver dag, matpakke på turdagen, melk til frokost og brød/ knekkebrød  ca.kl. 1400 daglig.

Vi har et engasjert, kompetent, fleksibelt og serviceinnstilt personal
Våre innsatsområder er.

Sosial kompetanse, lek, humor og glede,omsorg,språk og matematikk.

Vil du vite mer om oss ta en titt innom de enkelte avdelingen eller se under årsplan. Du er også velkommen innom barnehagen å se hvordan i har det hos oss.