Visjon og innsatsområder

Velkommen til Varden og Solhaug Barnehager. En trygg og positiv start .

 

Velkommen til Varden og Solhaug Barnehager.
En trygg og positiv start .

Solhaug og Varden barnehager ligger sentralt på Skedsmokorset i Skedsmo Kommune. Barnehagenes grunnverdier er trygghet, trivsel, omsorg og utvikling.
I Solhaug og Varden barnehager har vi fokus på :
• Et engasjert, og kompetent personale som er serviceinnstilt og fleksible.
• • Trygghet, trivsel, omsorg og utvikling i en positiv hverdag.
• • Humor, latter, glede og barnas spontane lek står alltid i fokus.
• • Barnehagen som læringsarena skal ivareta både hvordan og hva barna lærer.
• • At barn er aktive, kompetente og resurssterke individ.

  • Vi bruker nærområdet og er ofte  på tur
  • barna hos oss skal få et godt og næringsrikt kosthold med 4 varmlunch pr uke.