Visjon og innsatsområder

Velkommen til Varden og Solhaug Barnehager. En trygg og positiv start .

Barnehagenes grunnverdier er trygghet, trivsel, omsorg og utvikling.

I Romerike barnehager har vi fokus på :
• Et engasjert, og kompetent personale som er serviceinnstilt og fleksible.
• • Trygghet, trivsel, omsorg og utvikling i en positiv hverdag.
• • Humor, latter, glede og barnas spontane lek står alltid i fokus.
• • Barnehagen som læringsarena skal ivareta både hvordan og hva barna lærer.
• • At barn er aktive, kompetente og resurssterke individ.

 • Vi bruker nærområdet og er ofte  på tur
 • barna hos oss skal få et godt og næringsrikt kosthold med 4 varmlunch pr uke.

 

Hvordan vil vi i Romerike barnehage oppnå å være engasjerte lekevenner sammen med barna. Lek er en viktig del av dagen for barna. Leken skal derfor ha gode vilkår i barnehagen det vil si at den skal ha tilstrekkelig plass og uforstyrret tid til at den får utvikle seg. Solhaug og Varden skal ha trygge barn og voksne i et positivt sammsill preget av glede, humor , omsorg og utvikling.

Vi voksne skal :

 • By på oss selv
 • Være i fysisk form
 • Sette av tid til lek
 • Ta i bruk fantasi og innlevelse
 • Være engasjerte
 • Være der barna er- tilgjengelige
 • Være mentalt tilstede
 • Legge til rette for plass og rom i leken
 • Ha gode relasjoner til barna
 • Bruke masse humor og vise glede
 • Ta barnas innspill på alvor
 • Lage trygge omgivelser
 • Vise omsorg
 • Være lyttende, hva er barna opptatt av
 • Være gode rollemodeller
 • Være lekene
 • Være spontane
 • Leke på barnas premisser