Søke barnehageplass i en av våre barnehager ?

Ønsker du at ditt barn skal ha en trygg og positiv start er en av våre barnehager noe for dere. I Solhaug og Varden får ditt barn voksne som er kompetente,omsorgsfulle og nærværende, ser det enkelte barn , gir mye kos og nærhet, et fang å sitte på, som deltar i lek og er opptatt av barns trygge utvikling og mestring. Vi har kjøkkenassistent som lager varmlunch til barna.

Hos oss får du en barnehager som er inndelt i avdelinger i tilegg er barna delt i aldersinndelte grupper to dager pr uke 

Vi har småbarnsavdelinger med 9 barn og 3 voksne

Personalet i Solhaug og Varden har lang erfaring og er stolt av jobben sin.

Vi har pedagoger på alle avdelinger i begge barnehagene.

Vårt innsatsområde er lek og vennskap.

Våre grunnverdier: trygghet, trivsel , omsorg og utvikling.

Tilvenningen i barnehagen er tilpasset det enket barn og foreldre.

Foreldrene eier barnehagen , ingen ta ut utbytte, overskudd går direkte tilbake til barnas beste . 


Barna får varmlunch fire dager i uken , maten blir laget av vår egen "kokk ". Barna er også delaktig i matlaging. Vi deltar i pilotprosjektet " bra mat " i barnehagen

 

 Våre barnehager har samordnet opptak med Skedsmo Kommune. Gå inn på Skedsmo kommunes hjemmesider og finn søknadskjema. 

https://skedsmog2.ist-asp.com/NO00231-pub

Har du lyst å se hva vi tilbyr deg ? Ta kontakt for å komme på besøk en dag. Ring tlf 982 235 577

Vil du vite mer om oss, visjon og mål finner du dette under Årsplan.

Vi ønsker deg velkommen til oss i Solhaug og Varden