Åsgård

HEI ! 

Så bra at nettopp du kikket en liten tur innom Åsgård sin side. Du er her enda håper vi, for vi vil invitere deg til å lese hva vi driver med. 

Her på avdelinga er det  barn i alderen 2-6 år. Noen undrer seg sikkert om dette går bra, og svaret er klart JA. De eldste barna våre viser stort engasjement og glede ved både å se og hjelpe de yngste. Mens de yngste på sin side er veldig glad for å få være sammen med de store barna våre. 

For å tilby barna både innholdsrike og lærerike dager deler vi barna opp i ulike grupper der vi tilrettelegger for mattestimulering, språkstimulering og motoriske aktiviteter inne/ute. Videre har vi temasamlinger med de eldste som omhandler sosial kompetanse. Da har de aller yngste sin egen samling. 

I tillegg blir vi flinkere og flinkere til å bruke datamaskinen på huset, slik at alle barna får anledning å bli kjent med å bruke PC, ved å prøve seg bl.a. på litt tegning og skriving. 
Fire  gang i uka har vi varmlunsj
To voksne deler en 50% stilling her hos oss, men vi er to til i fulle stillinger på avdelinga. De som jobber her viser stor glede, engasjement og er pliktoppfyllende mht arbeidet sitt her i barnehagen! 

Håper du synes dette virker interessant, så kanskje vi sees!!!