Miranda

Vi er en småbarnsavdeling med 9 flotte barn i alderen 1-2 år og tre engasjerte og omsorgsfulle voksne.

 

Vårt hovedmål er at alle barna får oppleve et trygt og inkluderende miljø hvor de får dekket sine behov for omsorg, lek og læring.

Hverdagene våre er preget av det å følge faste rutiner som måltider, påkledning, stell og soving. Det er også rom for det spontane og vi har mye musikk, dans, sang og lek.

 

Vi er veldig glade i å være ute og leker ute hver dag. Vi går også på tur i nærmiljøet når værforholdet og føre tillater det.

 

Vi har aldersinndelte grupper to dager i uka. Her får barna leke med andre jevnaldrende på tvers av avdelingene.

 

Fire dager i uka koser vi oss med varmlunsj, onsdager har vi brødmat.

 

Vi håper at dere ønsker å bli kjent med oss og søke plass i vår barnehage. 

 

Hilsen Jennifer, Anni og Monica