SAU VARDEN

 

Til foreldre i Varden Barnehage

 Formålet med SAU er at det skal være et kontaktskapende, samordnede og rådgivende organ mellom foreldrene og barnehagen. SAU skal sikre et godt samarbeid mellom hjemmene og barnehagen. Saker av viktighet vedrørende drift av barnehagen skal drøftes med SAU. Medlemmene i SAU for barnehageåret 2017/2018

  

 Jotunheim
Leder: Rikke Skari

Vara: Eva Eidsaa Edland

Personal: Silke Bozdag

 

Årsgård 


Medlem : Ingrid Hage Rønning

Vara: Camilla Nergaard
 
Personal: June Løseth

 

 

Midgard:
Lars Tobias Skjong-Børsting  (kasserer)


Vara: Linda Obrovac
Personal:Vigdis Blindheim ( sekretær)

 

GJALLARHORN

Medlem :Annelinn Skjong Børsting 

Vara. Karoline Vang Anseth
Personal : Marte Sveen