SAU VARDEN

Formålet med SAU er at det skal være et kontaktskapende, samordnede og rådgivende organ mellom foreldrene og barnehagen. SAU skal sikre et godt samarbeid mellom hjemmene og barnehagen. Saker av viktighet vedrørende drift av barnehagen skal drøftes med SAU. Medlemmene i SAU for barnehageåret 2017/2018

SAU - Varden

Kontaktinformasjon

Jotunheim
Medlem : Tanja Netteland Pedersen

Epost: solskinn_86_@hotmail.com

Mobil:

 

Vara: Ole Morten Huser

Epost: olemorten@huser.no

Mobil: 991 11 705

 

Personal: Thomas Michelsen

 

Årsgård:


Medlem : Ivana Kovacevic

Epost: turkalj_ivana@hotmail.com

Mobil: 473 64 593

 

Vara: Camilla Neegaard Olsen

Epost: camilla.neegaard@gmail.com

Mobil: 932 86 974


 
Personal: Janne Therese Varmbo

 

 

Midgard:

Medlem: Nancy Nguyen Skulstad

Epost: nang79@gmail.com

Mobil: 476 55 609

 

Vara: Faryal Anwar

Epost: faryal-anwar@hotmail.com

Mobil: 923 00 073

 

Personal: Gro Borgsjø

 

Gjallarhorn:

Medlem : Hege Lodvir

Epost: hegelodvir@yahoo.no

Mobil: 916 35 581

 

Vara: Melanie Solvold-Baldvinsson

Epost:

Mobil:


Personal : Marte Sveen