SAU VARDEN

 

Til foreldre i Varden Barnehage

 Formålet med SAU er at det skal være et kontaktskapende, samordnede og rådgivende organ mellom foreldrene og barnehagen. SAU skal sikre et godt samarbeid mellom hjemmene og barnehagen. Saker av viktighet vedrørende drift av barnehagen skal drøftes med SAU. Medlemmene i SAU for barnehageåret 2014/2015 er

  

 ÅSGÅRD
Leder: Anca Hutanu

Personal: Janne Therese Varmbo

 

Jotunheim


Sekretær: ) Rikke Skari
Vara: 
Personal: Heger Renate Berg

 

 

Midgard:
Lars Tobias Skjong-Børsting  (kasserer)
Vara: 
Personal:Tonje Frøysland

 

GJALLARHORN

Madelen Johanson

vara. Stine Sørum
Personal : Synne Smedstad Foss