SAU SOLHAUG

Formålet med SAU er at det skal være et kontaktskapende, samordnede og rådgivende organ mellom foreldrene og barnehagen. SAU skal sikre et godt samarbeid mellom hjemmene og barnehagen. Saker av viktighet vedrørende drift av barnehagen skal drøftes med SAU.

SAU - Solhaug 2019/2020:

 

Kontaktinformasjon:

 

Miranda:

Medlem: Ann Helen Trandal

Mobil: 400 29 922

Epost: anntrandal@hotmail.com

 

Vara: Reidun Anita Bergerud

Mobil: 971 63 348

Epost: posttilrab@gmail.com

 

Personalrepresentant: Monica Andersen

 

Pluto:

Medlem:  John Daniel Kivle

Mobil: 938 73 574

Epost: kivle1979@icloud.com

 

Vara: Silja Irene Høvin

mobil: 932 47 270

Epost: silja.hovin@gmail.com

 

Personalrepresentant: Tove Fjeldvik

 

Neptun:

Medlem: 

Mobil: 

Epost: 

 

Vara: Hanne Forsberg

Mobil: 

Epost: 

 

Personalrepresentant: Kristine Myrvang

 

Saturn:

SAU - leder: Elisabeth Holmgren

Mobil: 90767352

Epost: eh@prytz.net

 

Vara: Aina Løbersli

Mobil: 464 26 550

Epost: ainamobech@hotmail.com

 

Personalrepresentant: Tanja Netteland - Pedersen