SAU SOLHAUG

Formålet med SAU er at det skal være et kontaktskapende, samordnede og rådgivende organ mellom foreldrene og barnehagen. SAU skal sikre et godt samarbeid mellom hjemmene og barnehagen. Saker av viktighet vedrørende drift av barnehagen skal drøftes med SAU

 

 

SAU Solhaug 2017/2018:

 

Viktige datoer for 2018:

 

Dugnad:

Onsdag 2. mai

Torsdag 3. mai

 

Avslutningsfest for førskolebarna:

Onsdag 6. juni

 

Sommerfest:

Torsdag 30. august

 

Nissefest:

Søndag 2. desember

 

 

Kontaktinformasjon:

 

Miranda:

Hanne Schalla-Aasen (kasserer)

Mobil: 90899143

Epost: hanne_schalla@hotmail.com

 

Anne Kjersti Johansen (personalrepresentant)

 

Caroline Rømming Varmbo (vara)

Mobil: 97642197

Epost: c_romming@hotmail.com

 

Pluto:

Hege Stahl Sletten

Mobil: 99371212

Epost: hege.stahl@hotmail.com

 

Renate Tobiassen (personalrepresentant)

 

Marit Svarliaunet (vara)

Epost: marit@svarliaunet.no

 

Neptun:

Hege Øren

Mobil: 95293255

Epost: hege74@hotmail.com

 

Monika Zajas (personalrepresentant)

 

Sozan Qadim Amin (vara)

Epost: hawdem14@hotmail.com

 

Saturn:

Elisabeth Holmgren (SAU-leder)

Mobil: 90767352

Epost: eh@prytz.net

 

Siv Ingvil Dahl (personalrepresentant