SAU SOLHAUG

Formålet med SAU er at det skal være et kontaktskapende, samordnede og rådgivende organ mellom foreldrene og barnehagen. SAU skal sikre et godt samarbeid mellom hjemmene og barnehagen. Saker av viktighet vedrørende drift av barnehagen skal drøftes med SAU

 

 

SAU Solhaug 2016/2017

 

Viktige datoer for 2017:

 

Dugnad

Onsdag 26.april 2017

Torsdag 27.april 2017

 

Avslutningsfest for førskolebarna

Torsdag 1.juni 2017

 

Sommerfest og 20.års-jubileum

Torsdag 31.august 2017

 

Kontaktinfo:

 

Miranda

Elisabeth Holmgren (SAU-leder)

907 67 352

eh@prytz.net

 

Anne Kjersti Johansen (personalrepresentant)

 

Reidun Anita Bergerud (vara)

971 63 348

posttilrab@gmail.com

 

Saturn

Hanne Schalla-Aasen (Kasserer)

908 99 143

hanne_schalla@hotmail.com

 

Solfrid Braaten (personalrepresentant)

 

Kjetil Jonsbu (vara)

996 43 524

k-jonsbu@outlook.com

 

Pluto

Hege Stahl Sletten (Sekretær)

993 71 212

hege.stahl@hotmail.com

 

Jørn Andrè Berg (personalrepresentant)

 

Thomas Helberg (vara)

949 77 996

post@helbergbygg.no

 

Neptun

Hege Øren 

952 93 255

hege74@hotmail.com

 

Mia Pernille Kildal Hansen  (Personalrepresentant)

 

Marianne Nordgård (vara)

482 46 850

marianne@basefarm.no