Planleggingsdager

Solhaug og Varden har 5 planleggingsdager i barnehageåret. Disse dagene er barnehagene stengt.

Planleggingsdager 2017/2018

 

26 mai  2017

Nytt barnehageår

18 August  2017

29.september 2017

2 januar 2018

16 mars 2018

18 mai 2018