Planleggingsdager

Solhaug og Varden har 5 planleggingsdager i barnehageåret. Disse dagene er barnehagene stengt.

Planleggingsdager 2018/2019

 

 

Nytt barnehageår

17 August  2018

2 november 2018

2 januar 2019

29 mars 2019

31 mai 2019