Aktiviteter Solhaug og Varden 2018/2019

Oversikt over aktiviteter i Solhaug og Varden

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Års hjulet i Solhaug og  Varden barnehage 2018/2019

Solhaug

Hvem deltar

Varden

Hvem deltar

 

Foreldremøte 12.09.2018

Kl 17.30.1900

foreldre og ansatte

Foreldremøte 5.09.2018

  kl 17.30-1900

 foreldre og ansatte

Brannvern uke 38

Barn og ansatte

Brannveruke  38

Barn og ansatte

Besteforeldre uke 41, barna sender invitasjoner

Barn, ansatte og besteforeldre

Besteforeldreuke 42 . barna sender invitasjoner

Barn, ansatte og besteforeldre

Lucia 13 des kl 0800

Barn, foreldre og ansatte

Lucia 13 des kl 0800

Barn, foreldre og ansatte

Planleggingsdag  2 november

 

Nissefest 20 des

Barn og ansatte

Nissefest 20.des

Barn og ansatte

 

Planleggingsdag 2 januar 2019

 

Karneval 1. mars

Barn og ansatte

Karneval  1. mars

Barn og ansatte

 

Påskefrokost uke 15

Barn, foreldre og ansatte

Påskefrokost uke 15

Barn , foreldre og ansatte

Planleggingsdag 29 mars

 

Vinteraktivitets dag i februar , værforbehold

Barn og ansatte

Vinteraktivitets dag i februar , værforbehold

Barn og ansatte

Mai fest 16 mai

 

Barn og ansatte

Mai fest 16 mai

Barn og ansatte

Planleggingsdag 31

 

Sommertur i juni

Barn og ansatte

Sommertur i juni

Barn og ansatte

 

 

Aldersinndelte grupper startet 10 september. I desember er det ikke grupper. Oppstart av grupper i januar er 21.01.2019.